HÓA ĐƠN TỰ IN

Sản phẩm Hóa đơn tự in của Hệ thống dịch vụ thuế điện tử Tax24 được thiết lập sẵn quy trình đăng ký và sử dụng hóa đơn theo quy định của Tổng cục Thuế. Cụ thể, phần mềm có các tiện ích cho người sử dụng như sau:
            - Phần mềm hỗ trợ lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn.
            - Hỗ trợ lập Quyết định sử dụng hóa đơn,
          - Tự động lập Báo cáo bán hàng, mua hàng, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn...
            - Hỗ trợ nhiều hình thức hóa đơn, mẫu hóa đơn giúp doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn một hoặc đồng thời nhiều hình thức tạo mẫu, in ấn, phát hành hóa đơn.
 
Từ các tiện ích mà hệ thống hóa đơn mang lại, việc sử dụng sản phẩm hóa đơn tự in giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính; kiểm soát được việc lập, in hóa đơn, tiết kiệm chi phí, phục vụ sản xuất và kinh doanh kịp thời.

Tax24-i5

0 VND

15 ngày sử dụng

5 hóa đơn

Gói Tax24-i10

500.000 VND

24 tháng sử dụng

10 hóa đơn

Tax24-i500

1.000.000 VND

24 tháng sử dụng

500 hóa đơn

Tax24-i1000

1.500.000 VND

24 tháng sử dụng

1,000 hóa đơn

Tax24-i2000

2.000.000 VND

24 tháng sử dụng

2,000 hóa đơn

Tax24-i5000

3.000.000 VND

24 tháng sử dụng

5,000 hóa đơn

Tax24-i10000

4.000.000 VND

24 tháng sử dụng

10,000 hóa đơn

Tax24-i20K

7.400.000 VND

24 tháng sử dụng

20,000 hóa đơn

Tax24-i50K

17.500.000 VND

24 tháng sử dụng

50,000 hóa đơn

Tax24-i100K

30.000.000 VND

24 tháng sử dụng

100,000 hóa đơn

Tax24-iMax

Giá liên hệ

24 tháng sử dụng

100,000 hóa đơn