Tax24 - Dịch vụ thuế điện tử
    Ghi chú

  • Quý khách vui lòng nhập thông tin "Mã xác thực" vào ô Mã xác minh chứng từ để thực hiện Xác minh chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã được nhận.
Xác minh